DEN HAAG - De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hebben voor ongeveer 150 miljoen euro voorstellen gemaakt om de huidige begroting aan te passen.

Dat bevestigen ingewijden. Zo wil de PvdA dat de gemeenten dit jaar 50 miljoen euro extra krijgen voor armoedebestrijding. Met dat geld kunnen ze maatregelen nemen om de laagste inkomens te compenseren voor de stijgende prijzen van onder meer elektriciteit en zuivelproducten.

Het CDA wil 50 miljoen besteden aan het behoud van cultureel en industrieel erfgoed. Extra geld naar de opvang van tienermoeders en de hulp aan vrouwen die uit de prostitutie willen, is een wens van de ChristenUnie. Het geld komt uit een reservepotje van het kabinet.

Voorjaarsnota

De voorstellen komen woensdagavond aan de orde tijdens een debat met minister Wouter Bos (Financiën) over de voorjaarsnota, het actuele overzicht van de lopende begroting.

De PvdA wil verder dat het kabinet ook volgend jaar de koopkracht van de laagstbetaalden en de middeninkomens bijspijkert. Vooral minima dreigen er dan op achteruit te gaan. Het kabinet beslist in augustus over de begroting voor 2009.