DEN HAAG - Chronisch zieken en gehandicapten die in een verzorgingshuis zitten, zullen minder zwaar getroffen gaan worden door een nieuwe regeling voor vergoeding van ziektekosten.

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) beloofde de Tweede Kamer dinsdag deze groep tegemoet te komen.

Door de nieuwe regeling zou deze groep er 9 procent op achteruit gaan, becijferde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vorige week. Bussemaker zei hiervan geschrokken te zijn. Ze wil het verlies beperken tot 4 procent.

Compensatieregeling

Het kabinet gaat de fiscale compensatieregeling voor hoge zorgkosten sterker afslanken.

Deze wordt voor een groot deel vervangen door toeslagen voor chronisch zieken en gehandicapten, verlaging van eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en een algemene compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.

Cijfers

Volgens de cijfers van het Nibud dreigen vooral huishoudens onder de 65 jaar die in een instelling verblijven er in de nieuwe regeling op achteruit te gaan.

Zij betalen wel een lagere eigen bijdrage, maar dat weegt niet op tegen het verlies van de belastingaftrek.

Voor deze groep wil Bussemaker wat doen, maar dat zal wel ten koste gaan van andere groepen, omdat er voor de totale regeling geen geld bij komt.

Kamer

De Tweede Kamer bleek zich zorgen te maken over de inkomensgevolgen van de nieuwe compensatie voor ziektekosten, die volgend jaar moet ingaan. Na de zomer zou het kabinet daar meer inzicht in moeten geven.