DEN HAAG - De werkloosheid in Europa kan worden teruggedrongen door de uitkeringen te verlagen. Werknemers zijn dan namelijk beter bereid tot loonsverlaging, waardoor meer mensen aan het werk zouden kunnen komen. Dat staat in een discussienota van het Centraal Planbureau (CPB) die donderdag is uitgekomen.

"De goede sociale voorzieningen in Europa beperken het risico van terugval in inkomen. Hierdoor wegen werknemers het ontslagrisico minder zwaar mee bij hun looneisen, en kiezen vakbonden in de loononderhandelingen eerder voor hoge lonen dan voor lage werkloosheid", aldus onderzoeker A. van der Horst.

Naast de sociale voorzieningen zorgen ook de hoge collectieve lasten in Europa voor relatief hoge looneisen. "Beide factoren belemmeren de loonmatiging die nodig is om de arbeidsvraag te stimuleren en houden zo de werkloosheid in stand."

D. Terpstra, voorzitter van vakcentrale CNV, noemt de uitlatingen van het CPB "een absoluut onacceptabele veroordeling. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland heeft deze week nog gezegd dat de vakbonden zich de afgelopen jaren beter hebben gehouden aan loonmatiging dan de ondernemers."

Terpstra hekelt vooral de politieke toon in de discussienota. "We hebben in Nederland politieke partijen. Zij moeten politieke uitspraken doen, niet de economen van het Centraal Plan Bureau. Laat ze teruggaan in hun eigen hok."