AMSTERDAM - Werklozen die over een jaar geen passende baan hebben, moeten dan werk onder hun niveau accepteren. Dat is een gevolg van een nieuwe richtlijn van het ministerie van Sociale Zaken die dinsdag in werking treedt.

Het ministerie zorgt er via een compensatieregeling voor dat het werk altijd meer oplevert dan de WW-uitkering die de werkloze een jaar lang heeft ontvangen.

De WW-uitkering wordt vastgesteld aan de hoogte van het laatstverdiende loon en hoe lang iemand heeft gewerkt. In de nieuwe regeling mogen de werklozen die een baan accepteren zeventig procent van hun WW-uitkering houden.

Inkomen

Daar wordt dan het inkomen van de nieuwe baan bij opgeteld. Door het nieuwe inkomen hoger te maken door de compensatie wil de overheid ervoor zorgen dat werken altijd loont. Bij werkweigering wordt de uitkering gekort.

Caissière

Door de nieuwe regeling zal een werkloze professor over een jaar een baan als caissière bij de supermarkt moeten accepteren. De regeling geldt vanaf 1 juli. Voor personen die hiervoor een WW-uitkering ontvingen, geldt de regeling niet.

De nieuwe richtlijn loopt vooruit op een wetsvoorstel van het ministerie van Sociale Zaken dat in het najaar wordt behandeld door de Tweede Kamer. Daarin zal de financiële regeling verder worden uitgewerkt.

Het kabinet wil door dit soort regelingen 250 duizend mensen aan het werk helpen. Er is een groot tekort aan mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat tekort zal volgens verwachtingen alleen maar oplopen.

Effect

De FNV plaatst kanttekeningen bij de nieuwe richtlijn. "De richtlijn heeft in de praktijk alleen effect op hoger opgeleiden die niet snel een andere baan kunnen vinden. Dat doet de kenniseconomie geen goed, zorgt voor kapitaalvernietiging en resulteert in verdringing van lager opgeleiden", zegt de vakbond.