DEN HAAG - Vrouwen moeten zelf een bewuste keuze maken voor het aantal uren dat ze werken. Ze moeten zich niet verplicht voelen tot een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan.

Dat stelt de Taskforce DeeltijdPlus onder voorzitterschap van tv-presentatrice Pia Dijksta in een dinsdag gepresenteerd werkplan. De Taskforce moet vrouwen met een kleine deeltijdbaan stimuleren meer te werken.

Volgens Dijkstra is het belangrijk dat vrouwen de keuze voor het aantal uren dat ze werken bewust maken, ook met het oog op de gevolgen op langere termijn.

Dat betekent dat ze op sommige momenten een stapje terug doen in uren. Maar als de situatie verandert, moet het vanzelfsprekend zijn dat vrouwen weer meer uren werken. Want werk en privéleven versterken elkaar, aldus de Taskforce.

"Door beide gelijktijdig te combineren kunnen vrouwen persoonlijk én professioneel groeien."

Informeren

De Taskforce, in het voorjaar ingesteld door kabinet, werkgevers en vakbonden, wil de komende tijd onder meer vrouwen informeren over wat meer of minder werken financieel voor hen betekent.

Werkweken

In Nederland werken vergeleken met andere landen veel vrouwen, maar ze maken gemiddeld slechts werkweken van 20 uur. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen graag iets meer willen werken.