DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) heeft de Tweede Kamer maandag opnieuw moeten beloven de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Maar hij is niet van plan nieuwe maatregelen te nemen om dat te versnellen.

"Dan zou ik in dezelfde valkuil vallen als mijn voorgangers." Volgend jaar zijn de eerste verbeteringen zichtbaar, zegde de bewindsman toe.

Vorig jaar leverde de Kamer ook al harde kritiek op Defensie, omdat het departement al jarenlang problemen heeft met onder meer het beheer van geld en munitie.

Bezwaaronderzoek

De Algemene Rekenkamer doet een zogenoemd bezwaaronderzoek naar de sturing en beheersing van het departement.

Van Middelkoop zal de Kamer voortaan twee keer per jaar over de voortgang in het beleid informeren.

Aangekoekte problemen

Volgens Van Middelkoop is hij de eerste die structureel "de aangekoekte problemen" wil aanpakken die onder zijn voorgangers onstonden.

Dat kwam doordat bezuinigingen en reorganisaties over elkaar heen rolden. "Er was geen tijd de maatregelen te laten beklijven, waardoor de boel vastloopt", zei hij.

Daarom is het in zijn ogen beter om niet te willen scoren op korte termijn, maar de maatregelen die nu zijn genomen daadwerkelijk te laten landen.

Spoed

Vooral de SP drong aan op meer spoed, omdat de problemen al te lang duren. "Plak die band, maar haal ook het stuk glas eruit", zei SP-Kamerlid Krista van Velzen.

Ze verwees onder meer naar het slechter geworden munitiebeheer. Staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) erkende dat de administratie daarvan op enkele punten "in het ongerede is geraakt".

Dat kwam omdat er extra munitie nodig was voor de militaire missie in Afghanistan, waarbij kunstgrepen zijn uitgehaald om de munitie tijdig binnen te halen, aldus De Vries. Ook hij beloofde beterschap.

Rapport

Verder sprak Van Middelkoop een recent rapport van de Amerikaanse luchtmacht tegen, waarin staat dat het slecht is gesteld met de bewaking van de militaire basis in Volkel.

Daar liggen naar verluidt Amerikaanse kernwapens. Volgens de minister is de beveiliging van Volkel op orde en is hij niet verantwoordelijk voor rapporten van anderen.