DEN HAAG - Uiterlijk 1 april 2010 zal het ministerie van Economische Zaken besluiten voor welke windparken in de Noordzee subsidie beschikbaar komt.

Dit staat in het 'draaiboek windenergie op zee' dat staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) maandag de Tweede Kamer heeft toegestuurd.

Het draaiboek geeft meer duidelijkheid over het verlenen van vergunningen en subsidies. Het kabinet wil op korte termijn 450 megawatt aan windmolenparken op zee ontwikkelen. Daarvoor is 120 miljoen euro subsidie per jaar beschikbaar.

Stroperigheid

Begin juni trok een coalitie onder aanvoering van het Wereld Natuur Fonds aan de bel over de stroperigheid bij de ontwikkeling van windenergie op zee. In deze coalitie 'Wind op Zee' zitten verder partijen als Ecoconcern, Eneco, Essent, NS en Rabobank, die mikken op grootschalige productie van windenergie op zee.

Volgens Huizinga is aansluitend op het draaiboek een plan voor de lange termijn in de maak. Het kabinet wil tot 2020 in totaal 6000 megawatt windenergie op zee.

In die nieuwe integrale opzet zullen gebieden worden aangewezen waar windparken mogelijk zijn. De vergunningsaanvraag zal dan samen met de subsidieaanvraag worden behandeld. Dat moet de vergunningsprocedures voorspelbaarder maken en daarmee sneller laten verlopen, aldus een woordvoerder.

Inschrijving

Het draaiboek van maandag dekt de periode tot november 2012. Er zijn 77 plannen ingediend. Per april dit jaar is de inschrijving gesloten. De initiatiefnemers krijgen tot eind februari 2009 de tijd de plannen uit te werken. Bij de vergunningverlening wordt rekening gehouden met scheepvaartveiligheid, ecologie en luchtvaartveiligheid.

Huizinga stuurt de brief, mede namens de minister van Economische Zaken, VROM en Landbouw, daags voor overleg met de Kamer over de toekomst van windenergie in Nederland.