BRUSSEL - De voorbereidingen voor een enorm kanaal van de Schelde naar de Seine gaan zeer vlot. Ministers van Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk ondertekenen in juli de akte voor een intergouvernementeel orgaan, benodigd voor de aanleg volgend jaar.

De Nederlandse Rijkswaterstaat en de Duitse overheid sluiten zich hier later bij aan, meldde algemeen directeur Eric van den Eede van de Vlaamse Waterwegen en Zeekanaal NV maandag.

Het kanaal is 's werelds grootste binnenvaartproject van het moment. De kosten zijn geraamd op 4 miljard euro. Ter vergelijking: de verbreding van het Panamakanaal kost 3,1 miljard euro (5,4 miljard dollar).

Het project omvat de aanleg van 106 kilometer kanaal, zeven sluizen, drie aquaducten en 59 bruggen. Momenteel kunnen alleen plezierschepen van de Schelde naar de Seine varen. Doel is dat uiteindelijk grote containerschepen zo van Rotterdam naar Parijs kunnen varen.

De Europese Unie betaalt 420 miljoen euro subsidie voor het project. Oud-minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs is een van de initiatiefnemers voor het project.

Aanspreekpunt

Ze kwam zo op voor de Nederlandse schippers, die het merendeel van de binnenvaartschepen bemannen. Ze is nu coördinator van de Europese waterwegen, waarbij ze aanspreekpunt is voor EU-landen die grote Europese rivieren ontwikkelen.

Het Schelde-Seinekanaal, dat in 2014 klaar moet zijn, kan de Europese binnenvaart een enorme impuls geven. Momenteel gaat 7 procent van het vervoer in Europa over water, maar de EU wil dat schepen meer vracht overnemen van trucks.

Binnenvaart

,,We verwachten dat steeds meer bedrijven kijken naar binnenvaart, als oplossing voor het fijnstof, de dure olie en de files bij het wegvervoer'', zegt Van den Eede. ,,Binnenvaart is veel efficiënter en milieuvriendelijker.''

Volgens Van den Eede is er nog veel ruimte op Europese wateren, door bestaande kanalen beter te onderhouden en te benutten. Van den Eede, ook voorzittter van de wereldorganisatie PIANC voor technische eisen aan waterwegen, verwacht daarbij veel voordeel van het River Information System (RIS), dat in mei 2009 in werking treedt.

Oogopslag

Schepen en waldiensten kunnen door het systeem direct zien wie waar met welke vracht vaart. ,,Dat is veiliger en efficiënter'', zegt Van den Eede. ,,Wie ergens een vracht te vervoeren heeft, ziet in een oogopslag welk schip in de buurt is en ruimte heeft.''