AMSTERDAM - Uitkeringsinstantie UWV verwacht het komend jaar geen verdere snelle daling van het aantal nieuwe mensen dat een WW-uitkering krijgt.

Dat is een gevolg van de minder gunstige economische vooruitzichten.

De uitstroom van WW-uitkeringen zal wel in een veel lager tempo doorzetten, is de prognose. UWV heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag geadviseerd de WW-premie te verlagen.

Uitstroom

Voor 2009 verwacht het UWV 224.000 WW-uitkeringen toe te kennen, tegen 225.000 dit jaar. De uitstroom is volgens de voorspelling 236.000. Het totaal aantal WW-uitkeringen komt volgend jaar naar verwachting uit op 148.000. De uitstroom daalt nog in 2008 en 2009, maar het tempo neemt af.

Volgens de Juninota van het UWV neemt ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen af van 844.000 in 2007 naar 798.000 in 2009. Onder deze uitkeringsgroep vallen WAO-, WIA-, WAZ- en Wajong-uitkeringen. Van deze groepen stijgt alleen het aantal WIA- en Wajong-uitkeringen.