BRUSSEL - Bedrijven die de Europese kartelregels overtreden, kunnen voortaan schikken met de Europese Commissie als zij schuld bekennen. Die mogelijkheid biedt Europees Commissaris Neelie Kroes (Concurrentie), meldde zij maandag.

Voortaan kunnen bedrijven die worden verdacht van kartelvorming de bewijzen inzien die de Commissie tegen hen heeft verzameld. Op basis daarvan kunnen ze schuld bekennen. Die bekentenis kan vervolgens een vermindering van de boete van 10 procent opleveren.

Deze schikkingen hebben als doel om de administratieve procedures te vereenvoudigen en het aantal rechtszaken over kartelvorming bij Europese rechtbanken te verminderen.

De Commissie benadrukt dat in de nieuwe regeling geen onderhandelingen of afspraken te maken zijn over de bewijzen of de op te leggen sancties. Maar bedrijven kunnen wel voordeel ondervinden van de korting op de boete als ze zelf schuld bekennen.