BRUSSEL - Zorg krijgen over de grens wordt makkelijker als het aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van Europa, ligt. Woensdag komt de Commissie met een pakket aan sociale maatregelen, waar zorgbehandelingen over de grens een onderdeel van zijn.

De Commissie wil dat patiënten een goed gefundeerde keuze kunnen maken over welke zorg ze waar krijgen. De bedoeling is dat de vergoeding voor de zorg in het buitenland gelijk is aan de vergoeding die daarvoor in eigen land zou zijn gegeven. Kost een behandeling over de grens meer, dan moet de patiënt zelf het verschil bijleggen.

Brussel wil ook bevorderen dat de EU-landen meer deskundigheid, innovatie en informatie over behandelingen en zorgsystemen met elkaar uitwisselen.