VOORBURG - Rechters hebben vorig jaar in totaal 15,4 miljoen euro aan schadevergoedingen voor proceskosten toegekend aan niet-veroordeelde verdachten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag bekend dat dit bedrag meer dan 50 procent hoger ligt dan in 2006. Samen met de schadevergoedingen voor onterechte hechtenis komt het bedrag aan schadegeld voor 2007 op een record van bijna 23 miljoen euro.

Het aantal verzoeken om schadevergoeding en het gemiddelde toegekende bedrag zijn de afgelopen jaren gestegen. Het CBS becijferde dat ex-verdachten vorig jaar 7300 verzoeken indienden. De rechter kende er daarvan 6600 toe. De gemiddelde schadevergoeding bedroeg 3500 euro.

Aantasting

Ten opzichte van 2000 betekent de 15,4 miljoen euro aan schadeloosstellingen voor bijvoorbeeld advocatenkosten een verdubbeling. De verdachte kan ook een vergoeding krijgen voor het gedragen leed of de aantasting van zijn naam.

Volgens het CBS stijgen de vergoedingen voor onterecht ondergane hechtenis minder hard. Personen die in voorlopige hechtenis hebben gezeten maar niet zijn veroordeeld, kunnen geld krijgen voor elke dag die ze vast hebben gezeten. De rechter kijkt dan onder meer naar de omstandigheden waaronder iemand heeft vastgezeten.

Hechtenis

Het gemiddeld toegekende bedrag voor gemaakte kosten lag vorig jaar ruim 20 procent hoger dan in 2006, namelijk op circa 4000 euro. Voor onterechte hechtenis lag het gemiddelde juist lager, op iets minder dan 3000 euro.