VOORBURG - In stedelijke gebieden maken naar verhouding meer mensen die buiten een instelling wonen, gebruik van door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierde zorg dan op het platteland.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

Het verschil tussen stad en platteland komt doordat meer mensen in stedelijke gebieden gebruik maken van huishoudelijke hulp. Bij de persoonlijke verzorging en verpleging van mensen thuis zijn er geen verschillen tussen stad en platteland.

Bijdrage

Uit de cijfers blijkt dat in de periode 2004-2006 het aantal mensen dat zorg ontving die uit de AWBZ werd gefinancierd en daarvoor een eigen bijdrage betaalde, vrijwel gelijk is gebleven.

Het betrof in 2006 ongeveer 830.000 mensen, van wie er 230.000 in een verzorgings- of verpleeghuis verbleven.