DEN HAAG - Nederland intensiveert de betrekkingen met belangrijke energieproducerende landen en vooral met Rusland, Kazachstan, Algerije en Saoedi-Arabië. Dat gebeurt onder meer om de eigen energievoorziening zeker te stellen.

Dat schrijven de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) maandag in het Financieel Dagblad. Ze wijzen erop dat fossiele brandstoffen - en zeker olie - de komende decennia hard nodig blijven om aan de vraag naar energie te voldoen. Een schoner gebruik is daarbij noodzakelijk, onder meer door de schadelijke CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan.

Export

Over de nieuwe opslagmethode CCS organiseert Nederland samen met Saoedie-Arabië in Den Haag maandag en dinsdag een internationale conferentie. Nederland kan volgens Verhagen en Van der Hoeven een grote voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van CCS waarna het een belangrijk exportproduct kan worden.

'CO2-rotonde'

Bedrijven en kennisinstituten kunnen hun voordeel doen met de kennis die er in Nederland is op het gebied van gas en met de beschikbare opslagmogelijkheden, aldus de ministers. "Zo zou Nederland naast de gasrotonde van Noordwest- Europa ook de CO2-rotonde kunnen worden."