BRUSSEL - Misleidende en aggressieve verkooptechnieken worden binnenkort verboden, als het aan de Europese Commissie ligt. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft woensdag voorgesteld een lijst aan te leggen met verboden trucs.

Zo mag een winkelier niet van een opheffingsuitverkoop reppen, als hij niet werkelijk van plan is zijn zaak te stoppen. Ook mag hij niet adverteren met producten die hij niet in voorraad heeft, ongewenst per telefoon of e-mail aanbiedingen doen en claimen dat hij zich aan gedragscodes houdt, als hij dat niet doet. Bij advertenties die op kinderen gericht zijn, mogen bedrijven niet suggereren dat ze geen vriendjes krijgen, tenzij ze een bepaald product aanschaffen.

De Commissie denkt dat het grensoverschrijdend winkelen, dat nog maar nauwelijks van de grond komt, onder meer wordt gehinderd door gebrek aan Europese regels over wat een verkoper wel en niet mag. Het Europees parlement en de Europese ministers moeten zich nog over het voorstel uitspreken.

Opmerkelijk is dat, als het aan de Commissie ligt, bestaande nationale verboden op verkooptrucs niet voor internationale verkopers gelden. Bij handel via bijvoorbeeld internet hoeft de verkoper zich alleen te houden aan de EU-regels en aan de regels in zijn eigen land, maar niet aan regels in het land van de koper.