AMSTERDAM - Vereniging Consument & Geldzaken heeft woensdag besloten namens haar leden een rechtszaak aan te spannen tegen Spaarbeleg. Spaarbeleg heeft beleggers er bewust toe verleid om in de aandelenleaseconstructie Sprintplan te stappen zonder ze voldoende in te lichten over de risico's en voorwaarden, aldus de vereniging.

Sprintplan is een aandelenleaseproduct van Aegon-dochter Spaarbeleg. Beleggers sluiten een lening van enkele tienduizenden euro's met een looptijd van vijf jaar, waar maandelijks rente over wordt betaald. Spaarbeleg gaat vervolgens op de beurzen beleggen met dat geld. De koersdalingen hebben alle winsten verdampt en beleggers zitten nu met een maandelijkse rentelast die ze niet willen betalen.

De consumentenorganisatie beschuldigt Spaarbeleg van misleiding bij de verkoop van het Sprintplan in de periode 1996 tot 2002. Zo zijn rentedragende leningen aangeduid als 'voorgeschoten bedrag' en rentebetalingen als 'inleg'. Dit zette veel beleggers op het verkeerde been, volgens de vereniging, want zij dachten geld te sparen. De vereniging denkt dat zo bijna 100.000 mensen voor duizenden euro's het schip in zijn gegaan.

Spaarbeleg maakte bovendien gebruik van ongeregistreerde tussenpersonen, die werkzaamheden verrichtten die volgens Consument & Geldzaken enkel door vergunninghoudende effectenkantoren mogen worden gedaan. Ook beschikte Spaarbeleg niet over de juiste vergunningen om leningen te verstrekken en verzuimde het om een riscoprofiel van nieuwe klanten op te maken. Dat is sinds 1999 verplicht.

De vereniging treft voorbereidingen voor een civielrechtelijke procedure tegen Spaarbeleg bij de rechtbank in Utrecht. Afhankelijk van de uitspraak wordt geijverd om de contracten nietig te laten verklaren, waardoor alle inlegbetalingen aan beleggers moeten worden terugbetaald. Als de rechtbank oordeelt dat er door Spaarbeleg onrechtmatig is gehandeld, zal een schadevergoeding worden geëist.

Aegon is op de hoogte van de rechtsgang na een maandenlange briefwisseling. Daarin stelde Consument & Geldzaken voor een schikking te treffen, maar Aegon wees dit af."Wij hebben vertrouwen in de rechtszaak, want wij handelden juist en hebben niemand misleid. Sprintplan is een goed product en de teleurstelling over de slechte resultaten op de beurs is ons niet aan te rekenen", aldus een woordvoerder.