DEN HAAG - Het kabinet sluit niet uit dat de pensioenleeftijd op termijn verhoogd moet worden. In zijn reactie op het rapport van de commissie-Bakker noemt het dat "welhaast onvermijdelijk" om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende werkenden zijn.

"Het beleid van het kabinet is erop gericht die onvermijdelijkheid te voorkomen", voegt het daaraan toe.

Verhoging van de pensioenleeftijd kan echter alleen achterwege blijven als doorwerken tot 65 jaar weer normaal wordt en de overheidsfinanciën op orde zijn.

Het kabinet wijst erop dat in veel andere landen de pensioenleeftijd al is opgetrokken of dat die maatregel overwogen wordt.

Bakker

De commissie-Bakker, die het kabinet heeft geadviseerd over hoe honderdduizenden mensen extra aan de slag geholpen kunnen worden, stelt voor de pensioenleeftijd vanaf 2016 met een maand per jaar te verhogen. In 2040 zou die dan op 67 jaar staan.

In een toelichting noemde minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken het vrijdag "de eerste inzet van het kabinet" om ervoor te zorgen dat verhoging van de pensioenleeftijd "niet nodig zou hoeven te zijn". "Dat is een uitdaging, geen stok achter de deur", zei hij.

Ontslaan

In het rapport-Bakker staat ook dat bedrijven werknemers die ze willen ontslaan aan ander werk moeten helpen. Ze moeten hen nog een half jaar doorbetalen. Daar moet tegenover staan dat de duur van de WW wordt ingekort.

Het kabinet reageert voorzichtig positief op dit idee. Het kondigt aan het nader te zullen uitwerken en in het najaar met voorstellen te zullen komen.

Ook zal het er met vakbonden en werkgevers over overleggen. Het kabinet voegt eraan toe dat "geen zekerheden uit beeld mogen verdwijnen voordat nieuwe zekerheden zijn gecreëerd". "We gaan kijken of het kan", aldus Donner.

Fiscale prikkel

Het kabinet neemt verder een aantal voorstellen voor de korte termijn van de commissie-Bakker over. Het wil vanaf volgend jaar via een fiscale prikkel doorwerken tot het 65e jaar gaan stimuleren. Werkgevers die ouderen in dienst nemen krijgen korting op de sociale premies.

Ook wil het kabinet onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. Werklozen met een uitkering die nog kunnen werken, zullen harder achter de broek gezeten worden.

Heffing

In het regeerakkoord is al aangekondigd dat ouderen die niet tot hun 65e doorwerken, een AOW-heffing moeten gaan betalen.

Het kabinet komt in het najaar met nadere voorstellen, aldus Donner. Ook kijkt het kabinet naar mogelijke aanpassingen van de opbouw van het aanvullend pensioen.

Ontslagrecht

De commissie-Bakker werd eind vorig jaar ingesteld toen de regeringscoalitie het niet eens kon worden over een plan van CDA'er Donner om het ontslagrecht te versoepelen. Volgens Donner was dat nodig om meer mensen aan het werk te krijgen, maar de PvdA was mordicus tegen.

Donner zei vrijdag dat de voorstellen van Bakker om werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen aanpassing van het ontslagrecht minder urgent maken.

PvdA

De Partij van de Arbeid gaat ervan uit dat verhoging van de pensioenleeftijd niet gaat plaatsvinden. "Daar is het kabinetsbeleid ook op gericht," zei het Kamerlid Hans Spekman vrijdag.

Hij vindt dat het kabinet "realistisch" reageert op de langetermijnsuggesties van de commissie-Bakker. De PvdA wil geen oude schoenen weggooien voor ze nieuwe heeft en blijven "opletten dat de rechtsbescherming van werknemers niet wordt aangetast."

CDA

Het CDA wil dat het kabinet snel aan de slag gaat met de voorstellen van de commissie-Bakker. "Het is nu alle hens aan dek, we hebben al veel te veel tijd verloren", aldus vicefractievoorzitter Liesbeth Spies vrijdag.

"We sluiten onze ogen niet voor de toekomst, maar op dit moment besluiten tot een verhoging van de AOW-leeftijd zou een brug te ver geweest zijn", zegt Spies. Het kabinet moet zich vooral concentreren op de maatregelen voor de kortere termijn, vindt ze.