DEN HAAG - Kartelwaakhond NMa gaat scherper toezien op de normen die gelden voor fusies tussen zorginstellingen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Op die manier moet de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd.

Het kabinet laat verder onderzoeken of de eisen waaraan een fusie moet voldoen, kunnen worden aangescherpt. Zo moet worden voorkomen dat twee zorginstellingen die samengaan een te groot marktaandeel veroveren.

Naast de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) krijgen organisaties van patiënten meer invloed op fusies tussen zorginstellingen.

Het kabinet wil er verder voor zorgen dat de spoedeisende hulp beter bereikbaar wordt. Zo moeten huisartsen en verloskundigen extra normen ontwikkelen voor hun bereikbaarheid.