DEN HAAG - De helft van de Nederlandse gemeenten heeft afspraken gemaakt over het aandeel allochtone ambtenaren binnen de organisatie. Van de provincies voert een derde een diversiteitbeleid.

Dat blijkt uit onderzoek dat het multiculturele instituut Forum vrijdag presenteert.

Forum heeft de stand van zaken bekeken bij 27 gemeenten en zes provincies. De conclusie luidt dat het diversiteitbeleid te wensen overlaat.

Lagere functies

Allochtone ambtenaren vervullen vaak de lagere functies bij gemeenten en provincies. Naarmate de functies in gewicht toenemen, worden ze minder vaak door allochtonen bekleed. "De topfuncties laten helemaal een mager beeld zien", aldus Forum.

De vier grote steden hebben verhoudingsgewijs de meeste allochtone ambtenaren in dienst, variërend van 12 tot meer dan 25 procent van het totaal.

"Slechts een enkele gemeente slaagt er echter in het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking."

Doorbreken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken concludeerde eerder deze maand dat de rijksoverheid zich te weinig inspant om allochtone werknemers binnenboord te houden. Minister Guusje ter Horst wil de uitstroom stoppen en het glazen plafond voor allochtone ambtenaren doorbreken.