AMSTERDAM - Buitenlandse bedrijven blijven naar Amsterdam komen. Vorig jaar vestigden 67 ondernemingen van buiten Nederland zich in de hoofdstad, slechts zeven minder dan het jaar ervoor. Maar deze nieuwe vestigingen leverden veel minder banen op dan het voorgaande jaar, 729 in 2002 tegen 1507 in 2001.

De buitenlandse ondernemers geven aan steeds beter goed gekwalificeerd personeel te kunnen vinden. Ook geschikte kantoorruimte is meer voorhanden in Amsterdam. Minder tevreden zijn ze over de veiligheid in de hoofdstad.

Het merendeel (54 procent) van de buitenlandse bedrijven in Amsterdam komt uit de Verenigde Staten. Wel werd het VS-aandeel in iets kleiner ten gunste van Aziatische en Europese bedrijven.