DEN HAAG - De taximarkt gaat opnieuw op de schop. Ook het omstreden tariefstelsel dat na drie keer uitstel sinds begin dit jaar geldt, zou daardoor nog deze kabinetsperiode, vóór 2012, aangepast kunnen worden.

De liberalisering van de taximarkt "heeft niet gebracht wat we verwachtten bij de invoering in 2000", erkende staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) donderdag.

Zij presenteerde samen met Jan Zaaijer van KNV Taxi het rapport "Toekomst voor de taxi". Een werkgroep van vertegenwoordigers van de branche, consumentenorganisaties, overheid, vakbonden en zorgverzekeraars heeft daar de afgelopen maanden aan gewerkt.

Vrije rijders

Een van de oplossingen van de taskforce die Huizinga meteen omarmde, is het aanpakken van vrije rijders om een einde te maken aan de soms chaotische toestanden bij standplaatsen in de grote steden.

Zaaijer bestreed echter dat de eenpitters worden verdreven. Chauffeurs die zijn georganiseerd en herkenbaar zijn, mogen straks bij standplaatsen klanten oppikken, en op vrije bus- en trambanen rijden. Door deze 'groepsvorming' zijn zelfstandigen niet langer 'onzichtbaar en ongrijpbaar', is de redenering.

Volgens KNV Taxi telt Nederland ongeveer 5000 vrije rijders op ongeveer 40.000 taxichauffeurs. In Amsterdam (3500) en Rotterdam (1200) rijden de meeste zelfstandigen.

Vervoersplicht

Er komt verder een vervoersplicht zodat het onmogelijk wordt om klanten bij standplaatsen te weigeren, zoals bij korte ritten wel gebeurt. Een nieuw centraal klantenmeldpunt is op komst; het huidige werkt niet.

Huizinga ziet een belangrijke rol weggelegd bij deze nieuwe kwaliteitsaanpak voor de gemeenten, via het uitgeven van een vergunning of concessie.

Wethouder Tymon de Wever van Utrecht, die de staatssecretaris vergezelde, wil dan wel zelf met eigen opsporingsambtenaren kunnen handhaven. "We zijn nu afhankelijk van de politie."

Taxitarieven

Het rapport zwijgt over de nieuwe taxitarieven, die KNV Taxi tevergeefs via de rechter probeerde tegen te houden. Zaaijer noemde ze "onredelijk, onbillijk en fraudegevoelig".

Er geldt geen wachttijd meer, alleen een maximuminstaptarief en een vaste kilometerprijs. Volgens Zaaijer zijn inkomensverschillen tussen chauffeurs die overdag werken en collega's die 's avonds en 's nachts werken groter van verwacht.

Evaluatie

Daarom was hij blij met de toezegging van Huizinga dat zij voorstellen voor een ander systeem van KNV Taxi betrekt bij de lopende evaluatie van het tariefstelsel. Dit najaar komt ze met de eerste resultaten.

Omdat over twee jaar alle taxi's voorzien zijn van een boordcomputer is de verwachting dat dat een beter en transparant tariefsysteem mogelijk maakt. Huizinga zei dat de wachttijd misschien weer geïntroduceerd wordt in de tarieven.