AMSTERDAM - De werkloosheid in Nederland daalt dit en volgend jaar naar een historisch laag peil.

Dat stelt het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in de Arbeidsmarktprognose 2008-2013, die donderdag werd gepresenteerd in Amsterdam.

Het CWI verwacht dat het aantal werkzoekenden zonder baan eind dit jaar op 407.000 uitkomt. In 2009 zal de daling doorzetten tot circa 374.000 werkzoekenden.

"Dit komt overeen met het niveau van de werkloosheid begin jaren '80 van de vorige eeuw", aldus het CWI.

Piek

De werkloosheidscijfers piekten vier jaar geleden nog. Destijds, in 2004, waren nog bijna 700.000 mensen op zoek naar een baan.

Anno 2008 is de situatie helemaal veranderd. Dit jaar en komend jaar verwacht het CWI dat er bij elkaar opgeteld 230.000 banen bij komen. In totaal telt Nederland eind 2009 ongeveer 8,8 miljoen banen.

Toename

De werkgelegenheid neemt het snelst toe in Flevoland, Utrecht en in de regio's rond Nijmegen en het Rivierenland. De groei is het meest zichtbaar in de sectoren zorg en welzijn.

De perspectieven voor werkzoekenden zijn overigens niet overal even gunstig. De regio's Haaglanden en Zuid-Limburg blijven volgens het CWI op dit terrein achter bij de rest van Nederland.

Vacatures

In totaal ontstaan er tot eind 2009 zo'n 1,1 miljoen vacatures. "Een groot deel van de vacatures ontstaat doordat op de huidige krappe arbeidsmarkt veel mensen wisselen van baan'', aldus het CWI.

"De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel, in de zorg, bij adviesbureau's en in de industrie. De Nederlandse economie maakt een periode door van krapte op de arbeidsmarkt."

"Daar komt de komende jaren geen verandering in: de werkloosheid daalt en het aantal vacatures blijft hoog.''

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking neemt in 2008 en 2009 gemiddeld met 1,2 procent per jaar toe. "In de jaren daarna wordt de toename van de beroepsbevolking steeds geringer'', voorspelt het CWI.

"De stijging van de beroepsbevolking komt vooral voor rekening van vrouwen en ouderen. Zo waren er in 2007 een kwart meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt dan tien jaar geleden."

"Voor 55-plussers geldt dat er zelfs ruim tweemaal zoveel actief zijn in vergelijking met 1997.'' Het CWI verwacht dat deze trends de komende jaren door zullen zetten.