DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) en de oppositie in de Tweede Kamer zijn woensdagavond hard in aanvaring gekomen over de extra kosten die ouders straks kwijt zijn aan kinderopvang.

SP, VVD, GroenLinks en D66 stelden dat het kabinet niet eerlijk is over de in hun ogen forse extra lasten voor ouders, vooral die met een laag inkomen.

Volgens de partijen gaat het maandelijks om veel meer dan uit de berekeningen van het kabinet blijkt, waarin bijvoorbeeld voor lage inkomens sprake is van gemiddeld 5 euro extra. Voor modale inkomens is dat 15 euro, voor hogere inkomens nog meer..

Mist

De oppositie gelooft er niets van. Tijdens een debat woensdagavond werd Dijksma "creatief boekhouden", "mooie praatjes" en "het creëren van mist" verweten.

De staatssecretaris wees die beschuldigingen verre van zich. Ze riep de Kamerleden op niet zo te leunen op door een adviesbureau aangeleverde maar onjuiste cijfers.

Ze wees erop dat het kabinet nog altijd extra geld investeert in de kinderopvang. Het kabinet besloot vorige week tot maatregelen voor de kinderopvang omdat anders de kosten de pan uit rijzen.

Steeds meer ouders brengen namelijk hun kinderen naar een kinderdagverblijf of naar gastouders. Zonder maatregelen stijgen de kosten met 1,2 miljard euro in 2011.

Gebruik

Naast de hogere bijdrage van ouders pakt het kabinet het oneigenlijk gebruik van gastouderopvang aan. Voor deze opvang door familie en vrienden gaat de vergoeding aan ouders omlaag van ongeveer 6 euro naar 2,50 euro per uur.

Voor het platteland introduceert het kabinet daarnaast een nieuwe vorm van kinderopvang. Voor deze professionele kleinschalige opvang, de zogenoemde thuiscrèches, gaat een maximumtarief van 4 euro per uur gelden.

Dijksma benadrukte dat ondanks de noodzakelijke maatregelen kinderopvang voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. De komende tijd werkt ze de plannen verder uit. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunen de plannen op hoofdlijnen.