DEN HAAG - Consumenten zijn het afgelopen jaar slechter gaan betalen. Hoewel hun inkomen is gedaald, hebben zij in verhouding nog te veel geld uitgegeven, constateert incassobureau Intrum Justitia in een dinsdag gepubliceerd onderzoek onder 900.000 vorderingen.

Het aantal incassozaken is in 2002 met 53 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2003 bedroeg de stijging vergeleken met dezelfde periode vorig jaar zelfs 89 procent. Intrum Justitia tekent hierbij aan dat de groeicijfers op zowel consumenten als bedrijven betrekking hebben.

Afzonderlijke gegevens over particulieren en ondernemingen verstrekt het incassobureau niet.

Slecht betalende particulieren wonen vooral in de grote steden. Den Haag spant de kroon met 92 vorderingen per duizend inwoners. In Amsterdam en Rotterdam zijn dat 75 nog openstaande rekeningen.

Intrum Justitia heeft naar eigen zeggen in Nederland een marktaandeel van 43 procent.