DEN HAAG - Er komt weer extra geld voor zonnepanelen, maar dat is dan wel de laatste keer dit jaar, heeft minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven.

De CDA-bewindsvrouw liet eerder weten dat het bij de huidige hoge gasprijzen niet nodig is om het energiezuinig opwekken van stroom door warmte-kracht-koppeling te subsidiëren. Daardoor heeft ze 28 miljoen euro beschikbaar.

Zonneboilers

Daarvan wordt 4 miljoen gebruikt om nog dit jaar 6.000 woningen meer van zonneboilers te voorzien.

Van de rest gaat dit jaar 14 miljoen naar particulieren die zonnepanelen op hun dak aan laten brengen om zo stroom op te wekken. Ook gaat 10 miljoen naar het opwekken van groene stroom met biogas.

Budget

Eerder dit jaar verhoogde de Tweede Kamer door een motie het budget voor zonnepanelen, maar de subsidiepot was vrijwel direct daarna toch weer leeg.

Met de 14 miljoen die nu beschikbaar komt, kunnen alsnog ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Het gaat om 3 megawatt aan groene stroom extra, terwijl de teller nu op 15 megawatt aan subsidies staat.