UTRECHT - Gemeenten die zich gedupeerd voelen door de bouwfraude hebben nog een kleine twee dagen om zich aan te melden bij de Stichting Regres Bouwnijverheid. Woensdag is de laatste dag dat de stichting een claim kan indienen bij de Raad van Arbitrage. Dan moet ook meer duidelijk zijn over de totale schadeclaim die de gemeenten voorbereiden.

Dat heeft een woordvoerder van de voorzitter van Regres, de Utrechtse wethouder J. van Zanen, maandag gezegd. Momenteel hebben zestig gemeenten die geld terug willen zien van bouwbedrijven zich aangesloten.

Met de 'pro forma' stap naar de Raad van Arbitrage denken de gemeenten sterker te staan bij eventuele civiele claims. "Nadat een rekening openbaar is gemaakt, zijn er drie maanden om bij de Raad in beroep te gaan." Woensdag verstrijkt die termijn. De weken erna gebruikt de stichting om de claim uit te werken.

Geld terug eisen

Vrijdag zei wethouder Van Zanen in het tv-programma Nova dat zestig gemeenten van plan zijn geld terug te eisen van de bouwbedrijven die genoemd zijn in de bouwfraudezaak. In de schaduwboekhoudingen die bij de bouwondernemingen zijn aangetroffen, worden 178 gemeenten genoemd.

De stichting houdt er sterk rekening mee dat meer gemeenten zich alsnog bij de groep voegen. De woordvoerder kon daarom nog niet zeggen hoe groot de claim uitvalt. Wel is al duidelijk dat de gemeente Utrecht voor ongeveer 1 miljoen euro is benadeeld, liet de wethouder eerder al weten.

Strikte regels

Van Zanen gaf vrijdag ook aan met de NMa te willen gaan samenwerken. Een woordvoerster van de mededingingsautoriteit zei maandag dat de informatie die de NMa tot zijn beschikking heeft niet altijd "een op een" gebruikt mag worden voor civiele claims. "Aan de door NMa verkregen informatie zijn strikte regels gesteld."

De samenwerking behoudt daarmee een formeel karakter. Zo wees de woordvoerster erop dat gemeenten mogelijke fraudegevallen kunnen melden bij de NMa. Verder kunnen gemeenten in civiele zaken geholpen zijn met besluiten die de NMa bouwbedrijven oplegt. Zo heeft de NMa in april vier bouwbedrijven boetes van in totaal 1,2 miljoen euro opgelegd voor overtredingen in Scheemda. De vier hadden afspraken gemaakt over de aanbesteding van het wegenonderhoud in die plaats.