DEN HAAG - Alle huizen in Nederland moeten worden voorzien van nieuwe 'slimme' gas- en elektriciteitsmeters, die de bestaande meters gaan vervangen.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken kreeg daarvoor donderdag de steun van de regeringspartijen en D66. SP, GroenLinks en VVD zijn het er niet mee eens.

Zij vinden dat de consument zelf kan kiezen of hij een 'slimme' meter wil.

Nieuwbouw

De nieuwe meters worden nu eerst aangebracht in nieuwbouwwoningen en bij renovatieprojecten. Zo wordt ervaring opgedaan en kan toegewerkt worden naar betere meters. Na twee jaar wordt bezien of de meters slim genoeg zijn om een begin te maken met installatie in alle huizen.

Volgens Van der Hoeven is de verplichting van belang om te komen tot een meer duurzame energievoorziening. De meters geven van tijd tot tijd informatie over het verbruik en dat kan gepaard gaan met adviezen om te besparen.

Zonnepanelen

Bovendien moeten de meters op aandringen van PvdA en CDA geschikt zijn om te meten hoeveel duurzame energie de consument levert aan het net, via zonnepanelen en andere mogelijkheden om zelf stroom op te wekken.

Op aandrang van Paulus Jansen (SP) gaat Van der Hoeven het wetsvoorstel, voordat dit in stemming wordt gebracht, voorleggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Jansen verwees naar een CBP-rapport, waarin staat dat de privacy niet gewaarborgd is in het wetsvoorstel zoals het nu nog is.

Geld

Volgens van der Hoeven gaat de slimme meter de consument geen extra geld kosten. Energiebedrijven sparen door de slimme meter kosten uit. Door toezicht op de tarieven kan worden geregeld dat hun klanten daarvan profiteren.

Met name Diederik Samsom van de PvdA verdedigde dat de meter voor iedereen verplicht wordt. Het voortdurend zorgvuldig meten van al het verbruik, en niet slechts een deel, kan leiden tot een meer flexibele en daardoor efficiëntere energievoorziening.