DEN HAAG - Belangenorganisaties volgen de plannen van het kabinet voor het invoeren van de kilometerheffing met argusogen. Dat bleek woensdagmorgen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

"Ik heb nadrukkelijk het gevoel dat anders betalen meer betalen gaat worden", waarschuwde voorzitter Alexander Sakkers van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). De transportsector zit erover in dat de motorrijtuigenbelasting voor trucks in 2009 omhoog gaat.

Het kabinet wil tussen 2011 en 2018 de bestaande autobelastingen stap voor stap afschaffen en vervangen door kilometerheffing. Per gereden kilometer betaalt de weggebruiker een variabel bedrag, afhankelijk van de milieuprestaties, de plek en het tijdstip.

Tijdens de zitting voerden vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven het woord. Ondernemingen als TomTom, KPN, Rabobank en Siemens zien een lucratief contract met de overheid wel zitten.

Concurrentie

ANWB-topman Guido van Woerkom en een vertegenwoordiger van VNO-NCW pleitten ervoor om niet te kiezen voor één provider, maar voor een aantal bedrijven. "Concurrentie leidt tot lagere prijzen", hield Van Woerkom de Kamer voor.

Diverse belangenbehartigers spraken zich uit tegen de CO2-tax. Die vervangt de BPM of aanschafbelasting op personenauto's, tot de heffing er is.

ANWB, VNO-NCW en MKB Nederland zetten vraagtekens bij de milieuwinst van de tax. Het zou het systeem ook extra gecompliceerd maken. "De kilometerheffing invoeren is al moeilijk genoeg", aldus directeur Cees Oudshoorn van VNO-NCW.

Milieu

Directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu vindt juist dat de afschaffing van de BPM moet kunnen worden teruggedraaid, als het milieu slechter af is.

Amsterdams wethouder Tjeerd Herrema, die sprak namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, verwacht 5 tot 6 procent meer auto's door het verdwijnen van de BPM, bovenop de toch al enorme groei van het wagenpark. Dat zal in de steden meer parkeerdruk geven en nopen tot meer ondergronds bouwen, maar Herrema zei zich zorgen te maken over de rijksinvesteringen.

Diezelfde zorg is er bij hem en ook Koninklijk Nederlands Vervoer over beloofde investeringen in het openbaar vervoer. Het succes van de heffing via het terugdringen van het autogebruik staat of valt met een sterk openbaar vervoer, aldus KNV-directeur Ad Toet.