ZOETERWOUDE - Drie vakbonden (FNV, CNV en De Unie) en bierbrouwer Heineken hebben zaterdagochtend een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Een vierde bond, de VMHP, legt het CAO-voorstel neutraal voor aan de leden. Heineken heeft dat zaterdag laten weten.

In de nieuwe overeenkomst, die met terugwerkende kracht per 1 januari ingaat en anderhalf jaar geldig is, krijgt het personeel een structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari, 1 procent per 1 juli en 0,75 procent per 1 april. Verder zijn de partijen het eens geworden over een nieuwe pensioenregeling die in ingaat. De regeling voor vervroegde uittreding verdwijnt.

De Heineken-directie toonde zich zaterdag verheugd dat er overeenstemming is bereikt. De leden van de vakbonden moeten zich nog over het akkoord uitspreken. Verwacht wordt dat dit begin juli zal zijn gebeurd.