LUXEMBURG - Bedrijven zijn volledig verantwoordelijk voor de milieuschade die ze veroorzaken. De Europese bewindslieden van Milieu hebben daarover vrijdagavond na moeizaam overleg een akkoord bereikt, nadat eerder het europarlement het EU-wetsvoorstel ook al had goedgekeurd.

Tot opluchting van de Nederlandse staatssecretaris Van Geel (Milieu) is het wetsvoorstel niet al te sterk verwaterd ondanks druk van enkele grote lidstaten. Die wilden ondernemingen die werkten met een milieuvergunning, automatisch vrijwaren van schadeclaims. Hij vindt het akkoord een stap in de goede richting.

De bestaande Nederlandse wet op milieuaansprakelijkheid hoeft slechts beperkt te worden aangepast. Momenteel moeten bedrijven opdraaien voor schade aan water en bodem. Door de EU-wet is een vergoeding ook verplicht bij schade aan de biodiversiteit.