DEN HAAG - De opbrengsten uit de belangrijkste lokale heffingen van gemeenten en waterschappen zijn dit jaar in totaal met 7,0 procent gestegen. Gecorrigeerd voor inflatie komt de stijging neer op 4 procent.

Dat blijkt uit de Monitor inkomsten uit lokale heffingen 2003, die staatssecretaris Wijn (Financiën) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om inkomsten uit de onroerendzaakbelasting reinigingsheffing, rioolrechten, waterschapsomslag en verontreinigingsheffing.

De begrote opbrengst uit de belangrijkste heffing van de provincies, de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, is gestegen met 9,4 procent ten opzichte van 2002. De reële groei van het Gemeentefonds werd in september 2002 nog geraamd op 2,4 procent.