DEN HAAG - De economie staat in de achteruit en dan moet je niet het gaspedaal indrukken, zegt VVD-leider Mark Rutte over de uitgelekte prognose van het Centraal Planbureau (CPB).

Rutte wil dat het kabinet afziet van de voorgenomen btw-verhoging omdat dit de inflatie verder aanwakkert en bovendien kan bijdragen aan het ontstaan van een loon-prijsspiraal.

"Afzien van de btw-verhoging is het goed voor het consumentenvertrouwen," aldus Rutte. Hij vindt dat uit de CPB-cijfers blijkt dat het kabinet de economische groei te optimistisch heeft ingeschat.

De VVD-leider pleit daarom voor een betere discipline om de begroting in de hand te houden. Hij wil dat het kabinet uitgaat van het "behoedzame scenario", zoals voorgaande kabinetten ook deden met VVD'er Gerrit Zalm als minister van Financiën.

Onverstandig

CDA-Kamerlid Frans de Nerée wil niet reageren op de nog vertrouwelijke CPB-cijfers. Wel zou hij het onverstandig vinden als het kabinet zich zou baseren op een lagere groeiraming, zoals Rutte bepleit.

Volgens De Nerée zou dat leiden tot lagere uitgaven door het Rijk, wat de economie verder zou aantasten. Ook de btw-verhoging moet wat het CDA betreft doorgaan, omdat het kabinet de opbrengst wil gebruiken om de lasten op arbeid te verlagen.

Ook PvdA-Kamerlid Paul Tang wil niet reageren op de uitgelekte CPB-cijfers, omdat hij de onderbouwing ervan nog niet kent.

Minima

Wel zegt hij dat de PvdA altijd zal opkomen voor de inkomenspositie van de minima, die er volgens het planbureau tot 1 procent op achteruit dreigen te gaan in 2009.

"Negatieve inkomenseffecten zullen wij zoveel mogelijk repareren." Tang tekent daarbij aan dat het kabinet "de wereldeconomie niet in de hand heeft en de mensen niet kan beschermen tegen hogere olieprijzen. We kunnen geen koopkrachtgarantie geven".

D66-leider Alexander Pechtold pleit met Rutte voor een terugkeer naar het behoedzame scenario van Zalm, dat uitging van 1,75 procent groei per jaar, in plaats van 2 procent.

Koopkracht

"Het kabinet moet de tering naar de nering zetten." Koopkrachtreparatie werkt volgens Pechtold alleen maar averechts op de economie, tenzij die gepaard zou gaan met "structurele hervormingen".

De D66-voorman denkt dan aan versoepeling van het ontslagrecht en een hogere AOW-leeftijd.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik moet het kabinet er alles aan doen om te voorkomen dat de minima er volgend jaar op achteruit gaan. Die achteruitgang is wat hem betreft "onbestaanbaar".

Begrotingsrust

Aanpassing van de groeiraming is volgens Vendrik onwenselijk en juist in strijd met het beleid van Zalm, waarin begrotingsrust een belangrijke rol speelde.