TILBURG - Varkenshouders staan op het punt te beginnen met het onder verdoving castreren van biggen. Maar ze hebben nog steeds geen garantie dat ze de investering voor de speciale box waarin de beertjes worden verdoofd, terugzien.

Volgens afspraak zouden ze 1 juli beginnen met het onder verdoving castreren, zodat er per 1 januari 2009 vlees van verdoofd gecastreerde varkens in de schappen van de supermarkten ligt.

De supermarkten hebben daarom gevraagd, maar nu het erom gaat afspraken te maken om de zeugenhouders te compenseren, geven ze niet thuis, aldus Annechien ten Have, voorzitter LTO varkenshouderij.

"Verre van dat'', reageert een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelen.

"We hebben al eerder laten weten meer te willen betalen voor vlees van verdoofd gecastreerde biggen. Wat LTO nu beweert is bezijden de waarheid. Alle eindafnemers van varkensvlees hebben gezegd, we vergoeden de investering van de sector'', aldus de woordvoerder van het CBL dinsdagavond.

Proeven

De laatste praktijkproeven met de zogenaamde CO2-box waarin boeren zelf de biggen verdoven, worden deze week afgerond.

"Wij hebben ons deel van de afspraken ingevuld, nu moeten we het eens worden over de vergoeding. Het CBL wil het via de normale handelspraktijk regelen, maar via de prijs van het vlees komt de vergoeding niet vanzelf bij de varkensfokkers. De tijd dringt. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen'', aldus Ten Have.

Intentieverklaring

Eind 2007 tekenden LTO Nederland, de vleesverwerkende industrie en de organisatie van supermarkten een intentieverklaring over het verdoofd castreren van biggen per 2009. Mannelijke biggen worden in Nederland gecastreerd om te voorkomen dat het vlees bij het bereiden een vieze lucht geeft.

Tot nu toe gebeurt het castreren onverdoofd maar de weerstand hiertegen neemt toe. De Tweede Kamer wil er van af en ook boeren geven al langer aan dat ze van de onaangename klus af willen. Daar komt bij dat niet-gecastreerde varkens efficiënter voedsel omzetten in vet.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming maakt zich zorgen of de vaart wel in het project blijft. Directeur Frank Dales signaleert dat de voortgang lijkt te stagneren op het punt van de compensatie voor de varkensboeren.

Hij vindt het onaanvaardbaar als de afgesproken data niet worden gehaald. "In dat geval zal ik in overleg met het ministerie van Landbouw treden om te bezien hoe wij de zaak kunnen vlottrekken.''