AMSTERDAM - Banken en andere kredietverstrekkers gaan het voor de consument moeilijker maken om meer geld te lenen dan ze aankunnen. Zij hebben hiervoor nieuwe normen opgesteld.

Dat hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN) dinsdag bekendgemaakt.

De brancheorganisaties reageren hiermee op de maatschappelijke onrust die is ontstaan over mensen met problematische schulden. Eerder dit jaar meldde de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) al te gaan kijken in hoeverre banken zich houden aan hun eigen gedragscode.

Eisen

De nieuwe normen komen erop neer dat de inkomenseisen voor een lening worden verscherpt. Voortaan moeten banken er ook rekening mee houden dat een hoger inkomen ook hogere vaste lasten met zich meebrengt.

Voor het opstellen van de normen hebben de partijen gebruikgemaakt van onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar het uitgavenpatroon van huishoudens in diverse samenstellingen en inkomensklasses.

Hulpmiddel

Als hulpmiddel gaan de kredietverleners gebruikmaken van het Landelijk Informatiesysteem Schulden, dat op 1 januari in de lucht gaat.

Hierin komen betalingsachterstanden bij verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten te staan. Kredietverstrekkers kunnen zo beter controleren of iemand wel in staat is een lening terug te betalen.

Gedragscode

De AFM liet weten verheugd te zijn over de aanscherping van de gedragscode. De toezichthouder gaat de naleving van de nieuwe normen vanaf 1 juli controleren.