UTRECHT- De vakbonden hebben de oproep van de busondernemingen om de staking in het streekvervoer op te schorten naast zich neergelegd. Zondag ging de staking haar tweede week in.

Wyb Kusters van de CNV Bedrijvenbond ziet de oproep van de werkgevers als een wanhoopspoging. "Laat duidelijk zijn dat alleen de werkgevers de sleutel hebben voor de oplossing van het loonconflict. Zij zitten aan de geldkraan."

Wel gaven de vakbonden vrijdag al aan voor een zogenoemde overbruggings-cao te zijn, zoals is voorgesteld door oud-minister Klaas de Vries.

Hij analyseerde op verzoek van werkgevers en vakbonden de problemen in het streekvervoer. Met zo'n tijdelijke cao zouden partijen de angel uit het cao-conflict kunnen halen.

Looneis

"Overigens blijft daarbij de redelijke looneis van 3,5 procent recht overeind staan", aldus Kusters zondag. De bond zal dit maandag inbrengen in het informele overleg met werkgevers.

Na de totstandkoming van zo'n overbruggings-cao, zouden werkgevers, vakbonden en de overheid samen naar de problemen in de sector moeten kijken.

Regie

De Vries concludeerde afgelopen vrijdag onder andere dat de overheid de regie moet nemen in het conflict. Maar Kusters wil niet afwachten of de overheid nog ergens mee komt.