BRUSSEL - President Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB)verwacht in de eurozone als geheel en in de afzonderlijke eurolanden geen deflatie. De ECB staat wel klaar om in te grijpen als deflatie de kop opsteekt.

Duisenberg zei dat donderdag in het Europees Parlement voor de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken. Enkele weken geleden waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds voor deflatie in Duitsland, waarbij de prijzen blijven kelderen omdat mensen hun aankopen steeds uitstellen.

Duisenberg gaf een toelichting op het rentebesluit van vorige week. De ECB besloot toen het belangrijkste tarief, de herfinancieringsrente voor leningen aan commerciële banken, te verlagen met 0,5 procentpunt naar 2 procent.

Officieel laat de bank zich bij zijn rentebesluiten alleen leiden door de inflatie, die in de buurt van de 2 procent moet blijven liggen. Duisenberg verklaarde dat de vooruitzichten voor prijsstabiliteit voor de middellange termijn de afgelopen maanden zijn verbeterd. Het rentebesluit had als doel de inflatie op het huidige peil te houden en was bedoeld als tegenwicht voor de risico's die de economische groei bedreigen.

De Nederlander besteedde verder aandacht aan de pensioenhervormingen, die vooral in Frankrijk tot grote protesten hebben geleid. Volgens hem zijn de maatregelen om op termijn de pensioenen betaalbaar te houden pijnlijk, maar onvermijdelijk.