DEN BOSCH - President van de Nederlandsche Bank Nout Wellink vindt de Balkenende-norm "idioot". Het salaris van de premier zou geen maatstaf moeten zijn. Dat zegt hij zaterdag in een interview met het Brabants Dagblad.

Met het stellen van een norm is niks mis, meent Wellink, maar het uitgangspunt van de Balkenende-norm klopt niet. "Het is de enige functie waarvoor geen markt is.

De premier kan een voortreffelijke vent zijn, maar ook een kneus. In Nederland is nu juist dat salaris bepalend voor de top van de publieke sector."

Salarisniveau

Hij vindt dat eerst bepaald moet worden wat een goed salarisniveau is voor de ambtelijke top en dat als kroon daarop dat van de premier en de ministers moet worden vastgesteld.

Wellink onderschrijft ook de conclusie van de commissie-Dijkstal, die zegt dat de salarissen van politici omhoog moeten.

Bos

Vicepremier Wouter Bos zei in het radioprogramma TROS Kamerbreed dat Wellink "zich krachtig heeft uitgedrukt" en dat hij het niet met hem eens is over het hanteren van de Balkenende-norm als plafond in de publieke sector.

Hij wees erop dat die norm ook geldt voor ziekenhuizen en universiteiten en herinnerde aan consternatie en commotie over torenhoge salarisniveaus in de thuiszorg en ontslagvergoedingen voor slecht presterende functionarissen.