DEN HAAG - De rijksoverheid heeft vorig jaar 1,2 miljard euro uitgegeven aan het inhuren van externe medewerkers. Dat blijkt uit een totaaloverzicht dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vrijdag heeft gepubliceerd.

De bewindsvrouw heeft de Tweede kamer geschreven dat de rijksoverheid dit totaalbedrag aan inhuur de komende jaren niet zal overschrijden. Ze probeert tegelijkertijd de uitgaven terug te dringen.

Ter Horst verwacht dat de rijksoverheid kan besparen op externe krachten door slimmer gebruik te maken van de ambtenaren die de departementen in dienst hebben.

Daarnaast moeten ministeries beter kijken wat hun collega's op andere departementen doen. Zo kan worden voorkomen dat extern personeel wordt ingehuurd voor de oplossing van een vraag waarop een ander departement het antwoord al heeft.

Definitieve cijfer

De minister liet in mei weten dat de kosten van inhuur vorig jaar zeker 1 miljard euro bedroegen, maar dat het uiteindelijke bedrag waarschijnlijk hoger zou uitkomen.

Ter Horst waarschuwt dat het definitieve cijfer van 1,2 miljard euro zich moeilijk laat vergelijken met dat van de voorgaande jaren, omdat de bedragen steeds verschillend zijn opgebouwd.

Volgens haar mag de conclusie dan ook niet luiden dat de kosten van inhuur de afgelopen jaren een sterke stijging hebben doorgemaakt.

Ambtenaren

De Tweede Kamer let scherp op het geld dat ministeries uitgeven aan extern personeel. Het kabinet wil het aantal ambtenaren met 12.800 terugdringen. Voorkomen moet worden dat deze krachten via de achterdeur terugkomen in de vorm van extern personeel, vindt ook Ter Horst.