WINSCHOTEN - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vrijdag een inval gedaan in het Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten. In interne e-mails waarover de NZa beschikt, zou personeel worden opgeroepen patiënten die langer dan twee uur in het ziekenhuis verblijven als klinisch te registreren.

Dat maakte de NZa bekend.

De inval begon rond half elf vrijdagochtend en was om vijf uur 's middags nog bezig. Er is gezocht naar bewijzen voor de vermoede fraude en er is gepraat met een interne bron.

Het ziekenhuis zou door op papier ziekenhuisbedden toe te wijzen aan poliklinische patiënten meer verzekeringsgeld hebben ontvangen. Volgens het ziekenhuis gaat het hooguit om een paar gevallen van miscommunicatie.

Verdrietig

"Ik vind het heel verdrietig dat er zo'n storm in een glas water van gemaakt wordt", aldus medisch directeur van het ziekenhuis Els van der Wel. "Het is zeker geen beleid om zo veel mogelijk patiënten als klinisch te registreren."

"De mailtjes waar het om gaat, stammen van een maand geleden en zijn gebaseerd op misverstanden. Die hebben we intern inmiddels opgelost. Bovendien wordt alles gecontroleerd, onterechte registraties zouden nooit door die controle komen."

Onderzoek

De NZa onderzoekt of er genoeg aanknopingspunten zijn om een onderzoek te beginnen. "We zijn momenteel hard aan het werk om te zien of een onderzoek zinvol zou zijn. Mocht dat zo zijn, dan zullen we er zo snel mogelijk mee beginnen", aldus een NZa-woordvoerster.

Ook zorgverzekeraar Menzis wil tekst en uitleg van het ziekenhuis over de vermeende fraude met verzekeringsgeld. "We nemen de boodschap in de e-mail hoog op. Daarom hebben we de directie van het ziekenhuis gevraagd maandag een toelichting te geven", aldus de voorzitter van de raad van bestuur van Menzis, Roger van Boxtel.

De zorgverzekeraar neemt het signaal zo serieus dat hij overweegt een onderzoek te beginnen naar de gang van zaken in alle ziekenhuizen. "Als blijkt dat hier meer aan de hand is, dan hebben we mogelijk een groot probleem."