DEN HAAG - Een bemiddelaar is hij niet, maar misschien heeft oud-minister Klaas de Vries vrijdag het cao-conflict in het streekvervoer toch een beetje vlotgetrokken.

In zijn analyse van de problemen in deze sector suggereerde hij de lasten van de vervoerders wat te verlichten door ze tijdelijk toe te staan goedkopere diesel te gebruiken.

Werkgevers, werknemers en ook CDA, PvdA en VVD zien wel wat in deze zogenaamde rode diesel. De brandstof met een lager accijnstarief wordt al in bijvoorbeeld de landbouw gebruikt. Om te voorkomen dat vrachtauto's het gebruiken, kreeg het een rode kleur.

De Kamerleden Jan Mastwijk (CDA) en Lia Roefs (PvdA) gaan ervan uit dat de bedrijven het geld dat ze overhouden als ze de goedkope diesel mogen gebruiken, inzetten voor de cao-onderhandelingen. "Rode diesel als smeerolie'', aldus Roefs. De VVD is wel voor maar vindt dat dan ook de hogere dieselaccijns per 1 juli van tafel moet.

'Verkeerd signaal'

De ChristenUnie vindt het echter een volstrekt verkeerd signaal en wijst erop dat ook taxibedrijven last hebben van de hoge brandstofprijzen. En ook staatssecretaris Tineke Huizinga wil er nog niet van weten. Zij wijst ook een bijdrage voor het streekvervoer van de hand, omdat dat staatsteun zou zijn. Oplossen van het cao-conflict vindt Huizinga een taak van de werkgevers en vakbonden.

FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten verwacht ook dat de rode diesel vervoerders meer financiële armslag geeft. "Cijfers geven aan dat we al tien jaar achter lopen. We willen niet langer het kind van de rekening zijn'', stelde onderhandelaar Janny Koppens op de zesde stakingsdag van de chauffeurs.

Vervoerders

Ook de vervoerders zien de goedkopere brandstof zitten. Anne Hettinga (directeur Arriva) vindt het een "heel goede suggestie om er snel uit te komen''.

Hij is content met de observatie van De Vries. Volgens Hettinga geeft die voor de korte en lange termijn richtingen aan om uit de problemen te komen. "Het is een uitdaging om er gezamenlijk uit te komen, want we kunnen niet langer op deze wijze zo doorgaan. We moeten om de tafel.'' Net als De Vries denkt hij niet dat alle problemen zijn opgelost met een zak met geld.

Regie

De ex-minister van Sociale Zaken riep de overheid op de regie te nemen. De Vries vindt het raar dat er zoveel overheidsgeld naar het openbaar vervoer gaat, maar er nooit is gekeken naar de gevolgen van politieke besluiten als bezuinigingsmaatregelen.

"Het is een gigantisch probleem voor de sector, voor het personeel en ook voor het land. Als er een probleem in het land is dat dagelijks 1 miljoen mensen treft, zou je als overheid kunnen zeggen: 'ik ben verantwoordelijk voor het systeem'. Je hoeft het probleem niet helemaal alleen op te lossen, maar je kunt wel helpen.''

Analyse

De analyse die hij op verzoek van werkgevers en werknemers maakte, stelt dat het streekvervoer problemen heeft. "Het probleem is dat er zoveel problemen zijn. En op de een of andere manier raken ze met elkaar verknoopt'', aldus De Vries.

Hij bepleit een kortlopende 'overbruggingscao' en vindt dat alle betrokkenen dan direct ook een basis moeten leggen om de situatie te verbeteren. "Als je dat niet doet, zul je zien dat dezelfde problemen volgend jaar weer worden besproken, maar dan door een andere analist.''

SP

De SP stelt dat de analyse van De Vries aantoont dat de belangrijkste stap op weg naar een oplossing het ingrijpen van de overheid is.

SP-Kamerlid Emile Roemer wil in een spoeddebat van Huizinga horen dat zij bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen om de stakingen te beëindigen.