DELFT - Middelgrote en kleine ondernemers hebben momenteel ongeveer 150.000 werknemers over, ruim 5 procent van het personeelsbestand. De overcapaciteit kan de komende maanden tot ontslagen leiden.

Dat blijkt uit een enquête die brancheorganisatie MKB-Nederland donderdag heeft bekendgemaakt. Het onderzoek is begin juni gehouden onder vijfhonderd ondernemers.

Bij middelgrote en kleine bedrijven zijn ruim drie miljoen banen. Het overtollig personeel is te vinden bij ongeveer een op de tien ondernemers. De overcapaciteit is een gevolg van het verminderde werk.

De meeste middelgrote en kleine ondernemers verwachten dat de recessie voorlopig aanhoudt. De meerderheid denkt dat het herstel in de eerste of tweede helft van 2004 komt, 15 procent rekent op een jaar later en nog eens 10 procent voorziet een opleving in .

De ondernemers bleken opnieuw somberder dan bij vorig onderzoek. Nog bijna een op vier (24 procent) verwacht een hogere omzet of winst dan vorig jaar. Een kwartaal geleden was dat nog circa 41 procent.

Veel ondernemers herzien de plannen voor de investeringen; 13 procent zegt dat alle investeringen worden uitgesteld, 24 procent zegt een deel uit te stellen. Daar komt bij dat 18 procent al helemaal niet van plan was om te investeren.

De bedrijven doen dit omdat ze hun eigen klanten zich ook onzeker tonen. Bijna de helft van de ondernemers (43 procent) merkt dat klanten hun orders of aankopen uitstellen in verband met de huidige economische situatie.

De toenemende somberheid van MKB-ondernemers bleek ook uit een onderzoek in het eerste kwartaal van dit jaar. De verwachting was dat de werkgelegenheid in 2003 per saldo met 60.000 arbeidsplaatsen daalt. Een kwartaal eerder werd nog een banenverlies van 25.000 tot .000 plaatsen verwacht. De cijfers liggen al geruime tijd op een tienjaarsdieptepunt. Sommige bedrijven hebben nog wel vacatures, voornamelijk voor productiepersoneel.