DEN HAAG - In aanloop naar de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren verhoogt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs het budget voor vrijwillige stages.

Het komende schooljaar krijgen middelbare scholen daarvoor 27 miljoen euro en in het schooljaar van 2009-2010 45 miljoen.

Dat heeft het ministerie van Onderwijs donderdag bekendgemaakt. In het lopende schooljaar ontvangen scholen nog iets meer dan 12 miljoen om hun leerlingen vrijwillig op stage te sturen.

Vanaf 2011 moeten scholieren verplicht bij een maatschappelijke organisatie aan de slag.