DEN HAAG - De zuivelfabrieken van Campina en Friesland Foods draaien donderdag weer als normaal.

De bedrijven kregen afgelopen week te maken met blokkades en melkveehouders die weigerden melk te leveren omdat ze de melkprijs te laag vinden.

Dat de protesterende boeren donderdag vanaf middernacht weer melk leveren, nemen de concerns voor kennisgeving aan.

Levering

"Een beperkt aantal boeren, 433 van de 9400, heeft een keer de melk niet geleverd, tachtig boeren deden dat twee keer niet en negen leverden drie keer niet", aldus de woordvoerder van Friesland Foods.

"Eigenlijk draaien we al weer twee dagen normaal, sinds maandag het distributiecentrum in Nijkerk werd vrijgegeven."

Afspraken

De actievoerende Dutch Dairymen Board (DDB) wil de concerns houden aan afspraken over een hogere melkprijs die mogelijk in Duitsland worden gemaakt.

"Dat laat ik voor hun rekening", aldus Campina. Friesland Foods: "Wij zitten niet bij de gesprekken in Duitsland en zijn dus niet gehouden aan eventuele afspraken."

Praten

Zowel Friesland Foods als Campina zegt wel te willen praten over de melkprijs. "Wij staan open voor een dialoog met de leden. We zijn een coöperatie en ontmoeten onze leden enkele keren per jaar", aldus de woordvoerster van Campina.

"Friesland Foods onderhandelt niet met de DDB over de melkprijs. Maar natuurlijk praten we wel met onze leden over de ontwikkelingen. Wij gaan de dialoog aan om de tegenstellingen tussen boeren onderling en organisaties op te lossen", licht de zegsman van het concern toe.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) volgt de protesten tegen de melkpijs met "meer dan gemiddelde belangstelling".

Weigering

De Duitse NMa onderzoekt of boeren eigenlijk wel mogen weigeren melk te leveren aan de zuivelcorporaties.

Volgens de NMa zouden er wellicht ook "mededingsrechtelijke aspecten" kunnen zitten aan de optredens van de protesterende melkveehouders die weigeren melk te leveren.

Over het wel of niet beginnen van een onderzoek doet de NMa nooit uitspraken.