DEN HAAG - Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) trekt 12 miljoen euro extra uit om de veiligheid in kleine bedrijven te verbeteren, bovenop de 12 miljoen die hij al had toegezegd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het geld bedoeld is om de ondernemers duidelijk te maken welke risico's zij lopen en voor maatregelen die ze vervolgens nemen tegen criminaliteit.

Een deel van de in totaal 24 miljoen, verdeeld over een periode van vier jaar, gaat daarom naar experts die voor de ondernemers een veiligheidsscan maken.

Met een subsidie kunnen de ondernemers vervolgens organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen nemen.

Winkelstraten

Ook wordt geld uitgetrokken om samenwerking tussen ondernemers onderling en met politie en gemeenten te verbeteren in winkelstraten. Het gaat om bedrijven met ten hoogste tien werknemers.

Uitvoering

CDA-Tweede Kamerlid Jan ten Hoopen is blij met de manier waarop Heemskerk uitvoering geeft aan een motie die hij heeft ingediend over de veiligheid van kleine bedrijven.

Het Platform Detailhandel Nederland (PDN) noemt het goed dat Economische Zaken een begin maakt met een stimuleringsregeling voor winkeliers, die willen investeren in preventie.

Volgens het platform steken de winkeliers zelf er nu al 300 miljoen per jaar in.