ROTTERDAM - Een groot deel van de zorg aan jongeren in de stadsregio Rotterdam gaat naar een relatief kleine groep. Het betreft jongeren bij wie de kinderrechter het ouderlijk gezag heeft beperkt of geheel heeft opgeheven.

Die jongeren gebruiken 50 procent van het totale aanbod.

Onderzoek

Dat blijkt uit een onderzoek van de B&A Group. Doordat de desbetreffende jongeren zo'n groot beroep op de zorg doen, ontstaan lange en hardnekkige wachtlijsten.

Rotterdam noemt het onderzoek uniek voor Nederland. Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin heeft de onderzoekers opdracht gegeven tot een soortgelijke studie in de provincies Noord-Brabant en Utrecht, omdat Rotterdam en zijn omgeving mogelijk niet representatief voor heel Nederland zijn.

Jeugdzorg

Uit het onderzoek blijkt dat 9000 (ruim 3,5 procent) van de 250.000 jongeren tot 18 jaar in Rotterdam en omgeving gebruikmaken van jeugdzorg. Dat is lager dan tot nu toe werd aangenomen.

De overheid ging uit van 5 procent. Bij bijna 3000 kinderen heeft de kinderrechter het ouderlijk gezag beperkt of geheel ontnomen.

Ondertoezichtstelling

Van die 3000 kinderen hebben er 2400 een ondertoezichtstelling (begeleiding van en toezicht op het gezin). Dat is fors meer dan de 1700 kinderen in 2005. Het aantal kinderen met een voogdijmaatregel is met zeshonderd stabiel, maar aanzienlijk hoger dan in de regio's Amsterdam en Den Haag.

Rouvoet tekent donderdag met de stadsregio Rotterdam een convenant over proefprojecten voor nieuwe vormen van samenwerking in het jeugdbeleid en de jeugdzorg.