DEN HAAG - Werkgevers moeten een personeelslid dat wordt ontslagen begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. Tijdens die zoektocht moeten ze het loon doorbetalen en hoeft de ontslagen werknemer geen WW aan te vragen.

Volgens diverse ingewijden staat dit in een conceptadvies van de commisie-Bakker, die op verzoek van het kabinet met aanbevelingen komt over verhoging van de arbeidsparticipatie.

Voor de werknemer staat daar tegenover dat hij verplicht is mee te werken aan scholing. Die moet worden betaald uit een potje waaraan hijzelf en de werkgever meebetalen. Eerder lekte uit dat de commmissie-Bakker de duur van de WW drastisch wil bekorten, tot de helft of een derde.

Financieel belang

De commissie-Bakker gaat er volgens bronnen van uit dat werkgevers beter hun best zullen doen een personeelslid elders aan de slag te helpen als ze er financieel belang bij hebben dat deze zo snel mogelijk een andere baan vindt.

De commissie zou de gang van zaken bij bedrijven als Nedcar en KPN voor ogen hebben, waar bij een reorganisatie het overtollig geworden personeel op grote schaal bemiddeld werd naar ander werk.

Politieke angel

Het voorstel van de commissie-Bakker zou ook de politieke angel halen uit de discussie over het ontslagrecht. Als bedrijven voorafgaand aan een ontslagronde al maatregelen treffen om te voorkomen dat werknemers op de keien belanden, is het aanvragen van ontslagvergunning bij de kantonrechter overbodig.

De commissie onder leiding van TNT-topman Peter Bakker werd eind vorig jaar ingesteld omdat de regeringspartijen het niet eens konden worden over een voorstel van CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken om het ontslagrecht te versoepelen.

Voor de PvdA was dat plan onbespreekbaar. De partij dreigde zelfs met een kabinetscrisis.

Advies

Naar verwachting presenteert de commissie-Bakker 16 juni haar advies. Daar staat ook in dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk verhoogd moet worden naar 67 jaar, zo werd dinsdag bekend.