DEN HAAG - Er is een "vertrouwensbreuk" ontstaan tussen minister Wouter Bos van Financiën en het Instituut Financieel Onderzoek (IFO), dat in zijn opdracht onderzoek doet naar de woekerpolissen, beleggingsverzekeringen waaraan mogelijk hoge kosten zijn verbonden.

Bos heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Het onderzoek van het IFO is al diverse malen vertraagd en de kwaliteit van een conceptrapport is volgens Bos ver onder de maat. Het instituut heeft nu laten weten geen einddatum te kunnen noemen waarop het rapport af is, aldus Bos. IFO zou uiterlijk op 13 juni moeten rapporteren.

Bos liet IFO vorige week al weten dat hij allerminst te spreken was over de prestaties van het instituut. Dat verdedigde zich door te zeggen dat Bos steeds op de hoogte is geweest van de problemen die de oorzaak zijn van de vertraging van het onderzoek.

Zo zou er te weinig informatie van verzekeraars beschikbaar zijn om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Op hun beurt stellen de verzekeraars dat ze steeds goed hebben meegewerkt.

Onbevredigend

In zijn brief aan de Kamer noemt Bos de reactie van IFO "volstrekt onbevredigend". Volgens hem hebben pogingen tot overleg met het instituut tot dusver niets opgeleverd. Dinsdag was dat zelfs onbereikbaar voor zijn departement.

Bos vroeg woensdagmiddag in een debat over de kwestie om een week respijt om een alternatief plan voor te bereiden en de zaken juridisch met IFO af te kunnen ronden.

Duidelijkheid

De minister benadrukte dat alles er nu op gericht moet zijn om duidelijkheid te scheppen voor de 6,5 miljoen polishouders. De schuldvraag komt wat hem betreft later aan de orde.

De zeer geërgerde Kamerleden stelden dat 'het zwartepieten' al lang begonnen is, zonder dat er een rapport over de woekerpolissen ligt. Uiterlijk volgende week moet Bos alle documenten over de kwestie aan het parlement sturen.