PARIJS - De Nederlandse economie staat er volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) relatief goed voor. De groei van de economie zal dit jaar ook in Nederland gematigd zijn, maar voor 2009 verwacht de OESO een aanzienlijk herstel.

In de woensdag uitgebrachte Economic Outlook schrijft de organisatie dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt de komende tijd aan zal houden. De loonstijgingen die daarvan het gevolg zijn jagen de inflatie weliswaar verder aan, maar zullen uiteindelijk vooral leiden tot meer consumptie.

De OESO vindt de positie van de wereldeconomie wankel en verwacht dat de effecten van de financiële crisis nog lang zullen doorwerken.

Zwak

Volgens de organisatie zal de economische groei in de dertig lidstaten de komende kwartalen zwak zijn. De onrust op de financiële markten, afkoelende huizenmarkten en de sterke stijging van de prijzen van grondstoffen, energie en voedsel beperken de groei en stimuleren de inflatie.

Vooral de Amerikaanse economie heeft het volgens de denktank van de geïndustrialiseerde landen zwaar. De economische groei valt er dit jaar vrijwel helemaal stil. Door de dalende huizenprijzen en de stijgende kosten voor het levensonderhoud staat het inkomen van de Amerikaanse huishoudens sterk onder druk.

Herstel

De OESO verwacht voor 2009 wel een herstel van de Amerikaanse economie. Dankzij de goedkope dollar en het aantrekken van de wereldhandel zal de vraag naar Amerikaanse producten stijgen.

De export moet hierdoor de Amerikaanse economische groei kunnen stimuleren.