ARNHEM - Akzo Nobel wijst kritiek van de hand op de verwerking van de pensioenverplichtingen in de jaarrekening over . Deze is opgesteld in overeenstemming met de geldende richtlijnen, zo heeft het bedrijf woensdag laten weten.

SOBI, de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie, vindt dat deze post ten laste zou moeten komen van de winst- en verliesrekening. Akzo Nobel heeft in de jaarrekening een bedrag afgeboekt van het eigen vermogen van 1,1 miljard euro. Dat is gedaan met het oog op de gevolgen van toekomstige salarisstijgingen voor de pensioenen.

SOBI heeft Akzo Nobel gedagvaard voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Volgens de stichting heeft Akzo Nobel niet een winst van 818 miljoen euro behaald maar een verlies geleden van 260 miljoen euro. Het bedrijf heeft dit gemaskeerd door personeelslasten (pensioenlasten) buiten het resultaat van de reserves af te boeken.

Volgens SOBI hebben ABN Amro en Koninklijke Olie dezelfde fout gemaakt.