DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt een spoeddebat, waarschijnlijk donderdag, over een eventuele overname van energiebedrijf Nuon door branchegenoot Essent.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer gesuggereerd dat een 'onafhanklijke tussenpersoon' behulpzaam kan zijn, 'indien er bij partijen de bereidheid bestaat om de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking te onderzoeken'.

Op grond van de zogeheten splitsingswet worden de energiebedrijven opgedeeld in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf dat de energie levert. De aandelen van de energiebedrijven zijn nu nog in handen van provincies en gemeenten.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van Essent hebben aangedrongen op de vorming van een sterk Nederlands energiebedrijf en weten zich gesteund door de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Een grote Nederlandse onderneming, ontstaan door fusie, zou een betere uitgangspositie hebben om de concurrentie met energiegiganten uit het buitenland aan te gaan.

Volgens Van der Hoeven is een overname van NUON door Essent primair de verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven en hun aandeelhouders. "Het ligt niet voor de hand dat ik of mijn collega's een actieve of initiërende rol ga spelen in het tot stand brengen van een groot Nederlands bedrijf.''

Beroep

De CDA-bewindsvrouw doet een dringend beroep op de aandeelhouders om "geen onomkeerbare stappen te zetten'', voordat een commissie onder leiding van oud-NMa-topman Anne Willen Kist begin juli met een rapport komt.

Dat rapport is bedoeld om aandeelhouders te helpen een verantwoorde keuze te maken tussen enerzijds het publieke belang van een betaalbare energievoorziening en anderzijds het bedrijfsbelang.

Van der Hoeven wijst erop dat een eventuele overname van Nuon door Essent goedgekeurd dient te worden door de kartelwaakhond NMa.

SP

Het spoeddebat werd dinsdag aangevraagd door Paulus Jansen (SP).

Volgens hem hebben de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel als grote aandeelhouders van Essent al in principe besloten tot schaalvergroting van het energiebedrijf.